خانه | فهرست فیلم‌ها | کتاب‌ها و مقالات | تصاویر | لینک‌ها | تماس با ما | نسخه انگلیسی


کتاب (تألیف و ترجمه):
کمالی‌نیا، فرزین. (۱۳۹۶). سینمای پساکلاسیک آمریکا. گهرشید
کمالی‌نیا، فرزین. (۱۳۹۶). نظریه‌های تصویر فیلم. مولف
اسپیدل، سوزان. (۱۳۹۰). شکل و روایت فیلم، ترجمۀ فرزین کمالی نیا. نگاره پرداز صبا
کمالی‌نیا، فرزین. (۱۳۸۸). سبک‌ها و جنبش‌های سینمایی. نگاره پرداز صبامقالات علمی و پژوهشی:
۱۳۹۶ زیبایی‌شناسی فرم دیداری در فیلم‌های بهرام توکلی- نامه هنرهای نمایشی و موسیقی- شماره ۱۸ [علمی-پژوهشی]‏ (۶۱-۷۶)
۱۳۹۶ بررسی ساختار دیداری فیلم‌های اصغر فرهادی - نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشکده هنرهای زیبا – شماره ۴۳ [علمی-پژوهشی]‏ (۳۷- ۴۸)
۱۳۹۱ بحران اعتبار در تئوری فیلم معاصر و راه های پیش رو مجله: کیمیای هنر، پاییز ۱۳۹۱، سال اول - شماره 4 [علمی-پژوهشی]‏ (۸۷ تا ۱۰۵)

Copyright © 2021 www.farzinweb.ir